pijl

Projectinformatie

Bent u op zoek naar extra ruimte?

GaragePlaza Kruiswijk  bestaat in totaal uit 26 garageboxen en 3 loodsen. De materialen die gebruikt worden zijn degelijk, duurzaam en het afwerkingsniveau ligt hoog. De garageboxen hebben een vrije hoogte aan de binnenkant van 3,65 meter. Het terrein rondom GaragePlaza Kruiswijk wordt fraai aangelegd.

GaragePlaza Kruiswijk is uitermate geschikt voor privégebruik. Heeft u extra opslagruimte nodig of wilt u uw motor in uw eigen garagebox stallen, u zit goed en veilig op GaragePlaza Kruiswijk.  Ook voor zzp’ers is een box op GaragePlaza Kruiswijk een uitstekende keus, gun uzelf de ruimte! Dit fraaie nieuwbouwcomplex ligt centraal in Anna Paulowna en is daardoor goed bereikbaar.

De nieuwbouw garageboxen zijn daarnaast goed verhuurbaar. Dat maakt GaragePlaza Kruiswijk uitermate geschikt als belegging. Het bruto rendement wordt ingeschat op ca. 5% per jaar. Heeft u zelf geen huurder? Neem contact op met  Makelaardij Verheul voor de mogelijkheden.

GaragePlaza Kruiswijk

 

Hans Bos (l) en Tom Beerepoot

Kopersinformatie

De verkoop van de garageboxen is in handen van Makelaardij Verheul. Naast het verkrijgen van tekeningen en verkoopdocumentatie, kunt u hier ook terecht voor vragen.  De procedure voor het aankopen van een garagebox is als volgt: indien u over wilt gaan tot de aankoop van een garagebox zal er een koop-/aanneemovereenkomst worden opgesteld.  Deze overeenkomst, inclusief alle relevante bijlagen, ontvangt u eerst in concept. Na enkele dagen wordt er een afspraak op kantoor gemaakt voor het doornemen en ondertekenen van deze akte. De garagebox maakt onderdeel uit van een serie geschakelde garageboxen, derhalve zal er een VvE worden opgericht waar u als eigenaar onderdeel van uitmaakt. Uw rechten en plichten binnen de VvE worden vastgelegd in de splitsingsakte welke wordt opgesteld door de notaris en welke tevens een onderdeel van de koop-/aanneemovereenkomst vormt. Tijdens de bouw zult u regelmatig per brief of email geïnformeerd worden omtrent de voortgang. Tevens zal er voor u een kijkdag worden georganiseerd. Op de kijkdag kunt u de vorderingen van de bouw bekijken en eventuele vragen stellen aan ontwikkelaar, aannemer of makelaar.  

Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. uit  Den Helder is een zeer ervaren bouwbedrijf en verzorgt het gehele bouwproces, tevens neemt de aannemer de mogelijkheden voor meer-/minderwerk met u door.  De koopsom zal in 5 termijnen aan u worden gefactureerd. De eerste termijn bestaat uit de aankoop van de grond(grondkosten+ voorbereidingskosten)en een startbouw termijn te betalen bij de notariële levering. De overige 4 bouwtermijnen worden verder omschreven in de koop-/aannemingsovereenkomst.

Notariskantoor Stouthart uit Den Helder is de projectnotaris. Notaris Stouthart controleert het volledige proces omtrent splitsing en levering van de garageboxen GaragePlaza Kruiswijk. De getekende koop-/aannemingsovereenkomst wordt door de makelaar bij Notaris Stouthart aangeleverd die vervolgens de levering aan u voorbereid. De notaris zal de koop aan u bevestigen en u uitnodigen voor de juridische levering van de gekochte garagebox. De garageboxen worden exclusief BTW verkocht. 

In de koopprijs is inbegrepen: 

  • De notariskosten inzake levering-/eigendomsakte;
  • De kosten van de kadastrale inmeting.

Tevens zijn in de koop-/aanneemsom  de volgende kosten opgenomen:

  • De grondkosten;
  • De bouwkosten;
  • Gemeentelijke leges;
  • De aanlegkosten t.b.v. elektra;
  • Aanleg kosten t.b.v. water;
  • Bestrating rondom het gebouw.

Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft ondertekend, ontvangt u binnen enkele dagen een kopie van deze akte. U dient vervolgens zo spoedig mogelijk de financiering te regelen. In het contract wordt een termijn van 6 weken opgenomen voor u om de financiering in orde te maken. Indien u geen financiering kan verkrijgen en dit tijdig (binnen deze 6 weken) kan aantonen, dan kan de koop-/aannemingsovereenkomst kosteloos worden ontbonden. Na de periode van de 6 weken  na ondertekening  vervalt deze clausule. Indien u geen financiering nodig heeft wordt deze clausule niet opgenomen in de koop-/aannemingsovereenkomst.